Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden djembé les:
 
 
Door deel te nemen aan de lessen ga je akkoord met de algemene voorwaarden:
 
 
Opzegtermijn:
- De opzegtermijn is 4 weken en kan alleen schriftelijk (brief of mail).
- De opzegtermijn gaat in na het 1ste gevolgde lesblok (= een proefblok).
 
Betaling:
- Betaling gaat per lesblok (+/- 10 lessen) en dient bij de 1ste les van het blok te zijn voldaan.
 
Restitutie:
- Bij het uitvallen van een les buiten de macht van de docent om (o.a. ziekte, code rood door bv. sneeuwval of stilstaande files door bv. een ongeval) vervalt de les zonder dat deze wordt ingehaald/terugbetaald. Wanneer dit meer dan 3 keer in een kalenderjaar voorkomt worden de lessen die uitvallen (in datzelfde kalenderjaar) na de 3de uitval-les wel vergoed, verrekend of ingehaald. 
-Afwezigheid van de cursist geeft geen recht op teruggave.
 
Aansprakelijkheid:
- DuizendpootPercussie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten, en/of voor lichamelijk letsel.
- Op alle rechtsverhoudingen tussen cursist en DuizendpootPercussie is het Nederlandse recht van toepassing.
 
 
Algemene voorwaarden workshop en/of optreden:
 
Locatie en deelnemers:
- Er is een droge ruimte met een vlakke vloer. Buiten spelen kan met droog weer. Bij regen wordt de workshop/het optreden afgebroken en indien mogelijk voortgezet in een droge ruimte.
- Er zijn voldoende stoelen (op poten, liefst zonder armleuning) voor de deelnemers.
- In en uitladen van de instrumenten en parkeren kan op een redelijke afstand van de locatie.
- Deelnemers op djembe's mogen geen ringen, armbanden, horloges e.d. dragen tijdens het spelen (een pleister over een ring die niet af kan is voldoende) en dienen schone handen te hebben.
 
Betaling en annuleren:
- Het aantal deelnemers kan tot 24 uur van tevoren worden aangepast tot maximaal 20% minder dan het vooraf afgesproken aantal. 
- Betaling dient 2 weken na ontvangst van de rekening binnen te zijn.
- Annuleren kan tot 2 weken voor de workshop kosteloos.
Binnen 14 dagen betaalt u 25% van het vooraf afgesproken totaalbedrag.
Binnen 7 dagen betaalt u 50% van het vooraf afgesproken totaalbedrag.
Binnen 3 dagen betaalt u 100% van het vooraf afgesproken totaal bedrag.
- Bij ziekte of onontkoombare verhindering van de docent wordt er in overleg naar een vervangende docent gezocht.
 
Aansprakelijkheid:
- de workshop produceert veel geluid (pieken boven 100 dB). Hou hier rekening mee. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele gevolgen (klachten, aanvragen vergunningen etc.)
- Indien de workshop/het optreden door omstandigheden, buiten de macht om van de docent, niet door kan gaan, zijn eventuele kosten en/of aansprakelijkheden niet te verhalen op DuizendpootPercussie.
- DuizendpootPercussie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten, en/of voor lichamelijk letsel.
 - bij schade en/of diefstal van eigendommen en goederen van DuizendpootPercussie, en/of lichamelijk letsel, is de opdrachtgever aansprakelijk.
 - Op alle rechtsverhoudingen tussen cursist en DuizendpootPercussie is het Nederlandse recht van toepassing.