Algemene voorwaarden


 
Algemene voorwaarden workshop en/of optreden:
 
Locatie en deelnemers:
- Er is een droge ruimte met een vlakke schone vloer. Buiten spelen kan met droog weer. Bij regen wordt de workshop/het optreden afgebroken en indien mogelijk voortgezet in een droge ruimte.
- In en uitladen van de instrumenten en parkeren kan op een redelijke afstand van de locatie.
- Deelnemers op djembe's mogen geen ringen, armbanden, horloges e.d. dragen tijdens het spelen (een pleister over een ring die niet af kan is voldoende) en dienen schone handen te hebben.
 
Betaling en annuleren:
- Het aantal deelnemers kan tot 24 uur van tevoren worden aangepast tot maximaal 20% minder dan het vooraf afgesproken aantal. 
- Betaling dient 2 weken na ontvangst van de rekening binnen te zijn.
- Annuleren kan tot 2 weken voor de workshop kosteloos.
Binnen 14 dagen betaalt u 25% van het vooraf afgesproken totaalbedrag.
Binnen 7 dagen betaalt u 50% van het vooraf afgesproken totaalbedrag.
Binnen 3 dagen betaalt u 100% van het vooraf afgesproken totaal bedrag.
- Bij ziekte of onontkoombare verhindering van de docent wordt er in overleg naar een vervangende docent gezocht.
 
Aansprakelijkheid:
- een workshop en/of een klankconcert produceert veel geluid (pieken boven 100 dB). Hou hier rekening mee. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele gevolgen (klachten, aanvragen vergunningen etc.)
- Indien de workshop/het optreden door omstandigheden, buiten de macht om van de docent, niet door kan gaan, zijn eventuele kosten en/of aansprakelijkheden niet te verhalen op DuizendpootPercussie.
- DuizendpootPercussie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten, en/of voor lichamelijk letsel.
 - bij schade en/of diefstal van eigendommen en goederen van DuizendpootPercussie, en/of lichamelijk letsel, is de opdrachtgever aansprakelijk.
 - Op alle rechtsverhoudingen tussen cursist en DuizendpootPercussie is het Nederlandse recht van toepassing.